CASLIN
Kontaktná adresa  |  Organizačný výbor  |  Správna rada seminárov CASLIN  |  
caslin2004
zameranie
program
lokalita/doprava
kontakty
registrácia
účastníci
sponzori
história seminárov
fotogaléria
English version

Posledná aktualizácia: 29. 6. 2004

Kontaktná adresa
CASLIN 2004
c/o Univerzitná knižnica UPJŠ
Garbiarska 14
042 07  Košice

tel (421-55) 63 310 80, 64 266 16
fax (421-55) 63 310 80, 64 266 16
email [Daniela.Dzuganova@upjs.sk]
  [Darina.Kozuchova@upjs.sk]
Organizačný výbor
Manažér:

Daniela Ďzuganová, Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
[Daniela.Dzuganova@upjs.sk]
Členovia:

Zuzana Breznoščáková, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov
[brezno@pulib.sk]

Peter Haľko, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov
[halko@pulib.sk]

Agnesa Juhászová, Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
[Agnesa.Juhaszova@upjs.sk]

Darina Kožuchová, Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
[Darina.Kozuchova@upjs.sk]

Ján Krištof, Štátna vedecká knižnica, Košice
[kristof@svkk.sk]

Valéria Krokavcová, Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Košice
[krokavcova@lib.tuke.sk]

Andrew Lass, Mount Holyoke College, Massachusetts, USA
[alass@comcast.net]

Štefánia Petercová, Štátna vedecká knižnica, Košice
[petercova@svkk.sk]

Csilla Uličná, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov
[ulicna@pulib.sk]

Správna rada seminárov CASLIN

PhDr. Pavla Kánská
Ústřední knihovna - Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

PhDr. Darina Kožuchová
Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Prof. Andrew Lass
Mount Holyoke College, Massachusetts, USA

Mgr. Zuzana Řepišová

Ing. Martin Svoboda
Státní technická knihovna, Praha

 
 

CASLIN 2004  |  Zameranie  |  Program  |  Lokalita/doprava  |  Registrácia  |  Účastníci  |  Sponzori  |  História seminárov  |  English version  |

Design © 1999-2001 Zuzana Řepišová [zure@ics.muni.cz], 2003 Martin Svoboda  [m.svoboda@stk.cz]