CASLIN
 

caslin2004

zameranie
program
lokalita/doprava
kontakty
registrácia
účastníci
sponzori
história seminárov
fotogaléria
english version

Posledná aktualizácia: 9. 3. 2004

Zameranie

Seminár CASLIN 2004 je orientovaný najmä na tie inštitúcie, ktoré zdieľajú osobitný mandát na manažment verejnej pamäte - knižnice, archívy a múzeá. V dôsledku nových informačných a komunikačných technológií a nových druhov objektov (elektronických, multimediálnych, trojdimenzionálnych ai.), ako aj s postupujúcimi ceslosvetovými sociálnymi politickými a ekonomickými zmenami sa tradičné hranice týchto inštitúcií stávajú priepustnejšie a inštitúcie sú postupne - často aj pod tlakom - vtiahnuté do priamych vzájomných interakcií. Správa pamäte - tvorivého obsahu jednotlivcov, kultúr a národov je predovšetkým organizačný proces, ktorý vyžaduje spoluprácu mimo existujúcich tradičných hraníc. Ako dokážeme, aby dnes rozdelené inštitúcie spolupracovali a aké to je, ak k tomu dôjde? Aké ďalšie znalosti potrebujeme k tomu, aby sme zlepšili inštitucionálny manažment pamäte? Tento i budúce semináre CASLIN prinesú príklady technických, koncepčných, ako aj organizačných prístupov k tým aspektom správy resp. manažmentu pamäte, ktoré ležia v "sivých zónach" tradičnej praxe.

Hlavné témy CASLIN 2004:

  1. Univerzity, elektronické publikovanie a sivá literatúra
  2. Medziinštitucionálna spolupráca medzi archívmi, knižnicami a múzeami

V programe seminára nebude chýbať ani osvedčené "akvárium" a výlet do okolitej prírody a k pamiatkam Národného parku Slovenský raj.

 
 

CASLIN 2004  |  Program  |  Lokalita/doprava  |  Kontakty  |  Registrácia  |  Účastníci  |  Sponzori  |  História seminárov  |  English version  |

Design © 1999-2001 Zuzana Řepišová [zure@ics.muni.cz], 2003 Martin Svoboda  [m.svoboda@stk.cz]